Saturday 30 January 2016

866թ. Կայսրական ընտանիքի նկատմամբ վերահսկողության հաստատում

Ավանդական Ճապոնիայում՝ քաղաքական պայքարում ազդեցիկ գործիք էր կայսրական ընտանիքի հետ արյունակցական կապերի հաստատումը և այնպիսի պաշտոններ զբաղեցնելը, որոնց միջոցով կարող էին թելադրել սեփական կարծիքը կառավարչին: Բոլորից առավել այս միջոցը կիրառել են Ֆուձիվարա տոհմի ներկայացուցիչները՝ ովքեր երկար ժամանակ հարսնացուներ են մատակարարել կայսրերին և 866 թվականից ստանձնել են խնամակալի(սեսյո) պաշտոնի մենաշնորհային դիրքը, իսկ ավելի ուշ(887թ.-ից)՝ վարչապետինը(կամպակու): 886 թվականին Ճապոնիայի պատմոթյան մեջ առաջին անգամ կայսրական խնամակալ է դառնում կայսրական ծագում չունեցող Ֆուձիվարա Յոսիֆուսան:
Խնամակալները հանդես էին գալիս անչափահաս կայսրերի անունից, ովքեր չունեին իրենց քաղաքական կարծիքը, իսկ վարչապետները ներկայացնում էին չափահաս կառավարիչներին: Նրանք ոչ միայն կառավարում էին ընթացիկ գործերը, այլ նաև որոշում էին գահի հետնորդների հաջորդականությունը՝ ստիպելով ավելի ակտիվ կառավարիչներին հրաժարվել ի շահ անչափահաս հետնորդների, ովքեր որպես կանոն ազգակցական կապեր ունեին Ֆուձիվարաների հետ:
967 թվականին խնամակալները և նախարարները հասնում են՝ իրենց ունեցած ամենամեծ իշխանությանը: Պատմագիտության մեջ 967-1068թթ. ընկած ժամանակաշրջանը ստացել է սեկկա ձիդայ անվանումը, որը նշանակում է խնամակալների և վարչապետների դարաշրջան: Ժամանակի ընթացքում նրանք կորցնում են իրենց ազդեցությունը, սակայն այդ պաշտոնները չեն վերանում: Ճապոնական քաղաքական մշակույթին հատուկ է հին իշխանական ինստիտուտների անվանական  պահպանումը՝ նորերի ստեղծման ժամանակ, կրկնօրինակելով դրանց գործառույթները:

Япония

1. Прослушать видеолекцию “ Что японцы думают о себе”.
* Отметить 10 ключевых моментов, которые вы узнали о стране и ее народе, просмотрев видеолекцию.
1. Многие японцы, даже сейчас считают, что Япония страна маленькая, ничтожная, ни каких ресурсов нет и что японцы обижены природой.
2. В древности Япония позиционировала себя как богатую страну с богатыми ресурсами. И одно из ее названии была “Страна богатых урожаев”, потому что Японию освещает утренная солнце.
3. Япония признала, что она не является центром мира, а центром мира является Китай.
4. Китайцы считали, что они нахдятся в центре мира, что они цивилизованы и что их окружали варвары.

Saturday 23 January 2016

Միսաք Մեծարենց

Տարօրինակ մի բան կասեմ, բայց ավելի լավ է ապրել ընդամենը 22 տարի, քան շնչել միայն այն պատճառով, որ դեռ շունչդ չի կտրվել:
Միսաք Մեծարենցի ստեղծագործություններից շատ քչերին եմ ծանոթ, առաջին անգամ կարդացել եմ միջին դպրոցում՝« Աքասիաներու շուքին տակ»-ը ու հենց այդ պահից էլ չեմ սիրել Մեծարենցին: Մինչև «Բյուրեղի դյութանքը» կարդալն էլ չէի սիրում, բայց կարդալուց հետո հասկացա, թե ինչու չէի սիրում՝ չէի հասկանում: Չէի հասկանում առհասարակ ինչ էր գրված, կարդում էի բառերի կույտ ու վերջ: Բնականաբար, դրա ի՞նչը պիտի սիրեի: Բայց որպեսզի իմ աշխատանքը իզուր ժամանակի կորուստ չլիներ՝ ես փորձեցի բառ առ բառ հասկանալ գրածն ու պարզվեց, որ արևմտահայերենն այդքան էլ անհասկանալի չէ, ուղղակի պիտի դանդաղ կարդաս ու գտնես այդ բառի նմանակը քո կիրառած բառերի մեջ: Չէ, իրականում խնդիրը միայն արևմտահայերենը չի: Մեծարենցը պատկերների շարք է ստեղծել, որ տեսնել է հարկավոր, առանց տեսնելու, դրա մեջ հայտնվելու ու զգալու չի լինի: Այն պետք է ապրել...
Հասկացա: Հասկաց, թե մարդն ինչքան կարող է սիրել կյանքը և այն տեսնել արևի շողի, ջրի կաթիլի, մեղմ հովի, փոքրիկ, ձյունոտ ծաղկի մեջ, թե ինչպես կարելի է անվերջ սիրո ձգտել, երազել, սպասել՝ իմանալով, որ չես հասցնի… Բայց հասցնելու խնդիր չկա, չէ որ սերը հենց այն կյանքն է, որն ապրում ենք, թեկուզ և այն լինի ընդամենը 22 տարի:
Meeting with foreign specialistsSaturday 16 January 2016

Путешествие в слово и просто путешествие

  1.  Нередко героям сказок приходится отправляться в путешествие и отыскивать то, о чем они знатю лишь понаслышке или совсем не знают. Какой сказочной формулой описывается подобная ситуация?
Подобная ситуация описывается формулами “ехали- ехали”, “много ли, мало ли”, “долго ли, коротко ли”,“иди туда-не знаю куда, принеси то- не знаю что”.

   2.Герои русских волшебных сказок отправлятся за тридевять земель. Каково происхождение выражения за тридевять земель? Сколько это в переводе на современную систему счисления? А какой еще фразеологизм-аналог ( с нечистой силой) соответствует этому расстоянию?
Этот фразеологизм фольклорного происхождения, который имеет смысл инного, чужого страны. Тридевять, значит двадцать семь в старинном счете по девяткам. Этому фразеологизму соответствуют за тридевять королевств, за семь гор и другие фразеологизмы.

3.      Что означает выражение “ ни пуха ни пера”, какими словами нужно ответить на него и откуда произошло это выражение?
“ Ни пуха ни пера” значит пусть все будет удачно.
Выражение возникло в среде охотников и было основано на суеверном представлении о том, что при прямом пожелании результаты охоты можно “сглазить”. Перо в языке охотников означает “птица”, “пух”- звери. В ответ, чтобы тоже не “сглазить”, звучало теперь уже традиционное: “(Пошёл) К чёрту!”. И оба были уверены, что злые духи, незримо присутствующие при этом диалоге, удовлетворятся и отстанут, не будут строить козней во время охоты.

4.      В русском языке используются такие устойчивые выражения, как пуганая ворона и стреляный воробей. Что общего и различного в их значениях?
Пуганая ворона
- излишне осторожный человек, который всего боится вследствие того, что его часто и сильно пугали.
Стреляный воробей- Очень опытный, бывалый человек, кто побывав в разных  переделках и трудных ситуациях, приобрёл "горький" опыт стал осторожен и хитёр.
В этих устойчивых выражениах обшая то, что человек был в трудных ситуациях. А различия то, что “
стреляный воробей” стал осторожен и хитер, а “пуганая ворона”нет.

Detour to romance

Questions 
1. By whom is this story narrated? 
This story is narrated by man who works in the checkroom in Union Station.
2. Why had Tony made a study of the laws of probability? 
Tony had made a study of the laws of probability, because he liked to bet on the horse races.
3. Why had Harry first come to Union Station? 
Harry first had come to Union Station for meeting his girl.
4. For how many days did Harry continue to meet every train that arrived? 
Harry had been continuing to meet every train three or four           days.
5. Why was Harry unable to get in touch with May and why was she unable to get in touch with him?     
Harry was in town only two days and May hadn't given any address to him. They had misunderstood each other.
6. Where did Harry finally get a job? 
Harry was working a clerk for Tony.
7. What happened when Tony died? 
Tony’s widow left Harry incomplete charge of the magazine stand.
8. Did Harry succeed or fall in his business? 
Harry  succeeded in his business.
9. Did Harry cease to look for May or did he watch everyone who came up the stairs? 
Harry watched every person who came up to stairs.
10. How was the check-room man able to recognize May? 
Harry told about May. She was small and dark, nineteen years old and very neat in the way she walked.
11. What station did May mean three years ago? 
Three years ago May meant bus station.
12. Where had May been working? 
May had been working in Union Station, in the office of the stationmaster for typist.

Thursday 14 January 2016

Հրանտ Մաթևոսյան

Ես դեռ այնքան ծանոթ չեմ Հրանտ Մաթևոսյանին և նրա ստեղծագործություններին, որպեսզի կարողանամ հստակ կարծիք արտահայտել, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ նա կարողանում է ստեղծել պատկեր ու ապրեցնել քեզ դրանով, զգում ես օդի բույրը, պահի լարվածությունն ու ապրելով հասնում ես վերջին՝ գրքում գրված վերջին: Բայց շարունակում ես ապրել դրանով, արդեն առանց գրված բառերի, որովհետև այդ կյանքն արդեն քոնն է: Այնքան հարազատ է ու հանգիստ, սովորականի պես, կարծես ինքդ ես ապրել:
Անկեղծ, պարզ, մաքուր, սարերի թաց կանաչի պես…
Բայց այդ պատկերի մեջ դեռ այնքան բան կա թաքնված, այնքան տեղ կա գնալու, որ չեմ կարողանում: Զգում եմ, որ կա ու ինձ է սպասում, բայց դեռ չեմ կարողանում:

Monday 4 January 2016

Ֆանատիզմ և առողջ կրոնասիրություն, ո՞րն է սահմանը

Հատվածներ  հոգեբան Նատալյա Ինինայի ֆանատիզմի վերաբերյալ վերլուծական հոդվածից
      Կրոնական ֆանատիզմ և իրական հավատ
Սկսենք ֆանատիզմից: Հիշեցնեմ, որ մեր նախնիները ֆանատիկ են անվանել հեթանոսական քրմերին, ովքեր տրանսի մեջ էին մտնում՝ ապագան գուշակելու համար: Այդ ժամանակ մարդիկ կարծում էին, թե այդ անձանց միջոցով աստվածներն են խոսում իրենց հետ: XVII դարի կաթոլիկ եպիսկոպոս Ժակ Բոսյուեն, հիմք ընդունելով անմիջական կապը հոգեկան աշխարհի հետ, բողոքականներին, ովքեր նախընտրում էին անմիջական՝ առանց միջնորդների շփումը Աստծո հետ, անվանել է ֆանատիկներ: XVIII դարի վերջում լույս տեսած «Ֆրանսիական բառարանում» Վոլտերը սկզբունքորեն նոր սահմանում է տալիս «ֆանատիզմ» հասկացողությանը. «Նրան, ում հատուկ են էքստազները և տեսիլքները, ով իր երազները ընդունում է որպես իրականություն և իր երևակայության պտուղները՝ որպես մարգարեություն, կարելի է անվանել էնտիուզաստ, իսկ նրան, ով սպանելով է պաշտպանում իր խելագար մտքերը՝ ֆանատիկ»:
Հավատը՝ լայն իմաստով, կապ է, որը կապում է մարդուն՝ իրեն շրջապատող  իրականությանը: Այդ կապը ստեղծվել է կամքի, զգացմունքի և գիտակցության ներգործությամբ: Հավատի միջոցով մարդը մոտեցնում, կենդանացնում և լցնում է իր աշխարհը ինչ-որ շատ կարևոր բանով:
Քսաներորդ դարի դասական դարձած հոգեբանների՝ Ջեյմսի, Յունգի, Օլպորտի, Էրիկսոնի և այլոց աշխատություններում ակնհայտորեն ասվում է, որ հավատի և կրոնի ձևերը մեծապես կապված են անձի յուրահատկության և նրա ձևավորման պայմանների հետ: