Sunday, 7 June 2015

«Հայոց լեզու 2014, թեստ1»

Ա մակարդակ 
1- 3) Հնդկընկույզ,երկընտրանք, անըստգյուտ, ճեպընթաց
2- 1) Ըմբռնել, ամպամած, թումբ, գամփռ
3- 1) Առընթեր, երկկողմ, շարվեշարան, հազիվհազ
4- 1) Աֆղանստանի Իսլամական Պետություն, Մեծ Մասիս, Դոնի Ռոստով, Ֆրանց Վերֆել
5- 3) Բիրտ,  դժնդակ, անողոք, անագորույն
6- 2) Բուժիչ- ախտածին, օրհնել-բանադրել, կարծրատիպ- ազատախոհ
7- 3) Հայ ժողովուրդն իր խորին երախտիքն է հայտնում Ֆրանսիային՝ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծ ընդունելու համար:
8- 3) Խցան, ընդունակ, միջոց, ապերասան
9- 2) Սառցաշերտ, հիմնապատ, մեղրամոմ, դեղաբույս
10- 4) Ուսուցչուհին հրահանգեց, որ առաջին շարքը պիտի վազի մինչև աղբյուր, մյուսը՝ սղոցարաններ:
11- 2)Փայտահատը հետ քաշվեց ու սոսկումով նայում էր, թե ինչպես են վերքից ընկնում կաթիլները՝ մերթ կարմիր արյան նման, մերթ վճիտ արցունքի պես:
12-3) Գործարանի ամբողջ բանվորների շրջանում տարածվում էր ըմբոստության ալիքը:
13-) Զգացի, որ տղան շատ վրդովվեց իմ այդ խոսքից, և փորձեցի մեղմել անհաճո իրավիճակը:Բ մակարդակ 
46-4) ԱԸԴ- 184
47-2) Չնչին, հակադրվել, կրթություն, կրնկակոխ
48-1) Չորսում՝ մրցակցություն, ծնրադրել, մտացրիվ, բռնակցում
49-3) Երեք ՝ երկչոտ-վեհերոտ, կթղա-գավաթ, տաբատ-անդրավարտիք,
50-4) Սպիտակ ագռավ, սև կաչաղակ, ծեր աղվես
51-4) Բոժոժ, հելլեն, հրաման, երաշտ
52-2) Ջրմուղ, սոցհարցում, խնայդրամարկղ, ուսմասվար
53-4) Փոթորիկ, առու, վայրկյան, սարդ
54-2) Սակայն հիշելով վերստին լույսիդ բարիքներն անհատ՝ Պարգրված քեզնից համառ թշվառիս, Քո աղերսով քեզ պիտի պաղատեմ…
55-3) Մենավո՛ր իմ սիրտ, մոլորվա՛ծ թռչուն,
          Կարոտիդ կանրը չի հասնի նրան:
56-2) Լինե՜ր հեռու մի անկյուն,
          Լինե՜ր մանկան արդար քուն:

No comments:

Post a Comment