Sunday, 21 February 2016

Փետրվարի 21՝ Մայրենի լեզվի միջազգային օր

Վտանգված է համարվում այն լեզուն, որի օգտագործումը նվազում է: Հիմնականում դրա պատճառ է հանդիսանում այդ լեզվով խոսող մարդկանց քանակի նվազումը: Լեզուն համարվում է մեռած, երբ բոլոր մարդիկ՝ ում համար այն մայրենի լեզու էր համարվում, ոչնչանում են: Բացի այդ, լեզուն կարող է մի տարածքում վերանալ, բայց մեկ այլ տարածքում վերակենդանանալ՝ ինչպես իռլանդերենը:
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1999թ. նոյեմբերի որոշումամբ, փետրվարի 21-ը նշվում է որպես Մայրենի լեզվի միջազգային օր:
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն լեզուների վտանգվածության չորս աստիճան է սահմանել (չվտանգվածի և մեռածի միջև)՝
1.
Խոցելի
2. Հաստատապես վտանգված
3. Խիստ վտանգված
4. Ծայրահեղ վտանգված
Վտանգված լեզուների մեջ են մտնում Հայաստանի, Ալբանիայի, Ավստրիայի, Դանիայի, Էստոնիայի, Իռլանդիայի, Մոլդովայի և այլ երկրների մի շարք լեզուներ:
Ըստ
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի 6000 լեզուներ կորստի մատնվելու եզրին են:

Աղբյուրներ` 12

No comments:

Post a Comment