Friday, 16 January 2015

Ես կարողանում եմ (խոսքի մշակույթ և գրականություն)

Ես Աննա Մաթևոսյանն եմ, սովորում եմ <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրում: Խոսքի մշակույթ և գրականություն առարկաների շրջանակներում ես կարողանում եմ՝
Տեքստ մուտքագրել, տառաչափ փոխել, հղում դնել, բլոգում տեղադրել (աշխատանքները այստեղ`  1 ,2, 3, 4)
Փնտրել, գտնել հետաքրքիր նյութ, թարգմանել այն օգտվելով նաև առցանց բառարանից(աշխատանքները այստեղ 1, 2, 3),

Պատրաստել ֆիլմ, ձայնագրել՝ նյութն այստեղ:

No comments:

Post a Comment